Τερηδόνα – Μύθοι Και Πραγματικότητα

Η τερηδόνα είναι ασθένεια και οφείλεται σε μικροοργανισμούς που κατοικούν φυσιολογικά στην στοματική κοιλότητα. Οι μικροοργανισμοί αυτοί διασπούν τους υδατάνθρακες που προσλαμβάνουμε με τις τροφές. Από τη διάσπασή τους παράγονται οξέα, και αυτά διαβρώνουν την εξωτερική επιφάνεια του δοντιού οδηγώντας  στον σχηματισμό τερηδονικής κοιλότητας!