Εμφυτεύματα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι ο αντικαταστάτης της ρίζας του χαμένου δοντιού.

Φτιάχνεται από τιτάνιο και τα κράματά του είναι απόλυτα συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Το εμφύτευμα μετά την τοποθέτηση του δεν είναι ορατό στο στόμα, ακριβώς όπως και οι ρίζες των φυσικών δοντιών. Τα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για να συγκρατήσουν πολλά είδη προσθετικών αποκαταστάσεων όπως στεφάνες, γέφυρες και οδοντοστοιχίες.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πως Γίνεται η Τοποθέτηση

Τα εμφυτεύματα δίνουν την δυνατότητα αντικατάστασης της προσθετικής υπερκατασκευής (δόντια που στηρίζονται στα εμφυτεύματα), χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθούν τα ίδια τα εμφυτεύματα. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι πως σε περιπτώσεις που λείπει ένα μεμονωμένο δόντι, δεν χρειάζεται να πειραχθούν τα διπλανά δόντια εφόσον αυτά είναι ακέραια.

“Πρόγνωση, Επιβίωση, Είδη Επιεμφυτευματικών Αποκαταστάσεων”

Η πρόγνωση και η επιβίωση τους είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά. Ο ασθενής φέρεται στα εμφυτεύματα ακριβώς όπως και στα φυσικά του δόντια. Σπάνιες περιπτώσεις αποτυχίας των εμφυτευμάτων αποδίδονται σε προβλήματα της γενικής υγείας του ασθενούς. Η ηλικία δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Παρακάτω παραθέτεται το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και η επακόλουθη τοποθέτηση των δοντιών επί των εμφυτευμάτων :