Προσθετική

IMG_4196
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Προσθετική αποκατάσταση, λέγεται η τεχνητή πρόσθεση η οποία αντικαθιστά τους ιστούς που έχουν χαθεί.

Ως εκ τούτου, προσθετική αποκατάσταση ονομάζεται τόσο μια στεφάνη σε ένα μόνο δόντι, όσο και ένα ζεύγος ολικών οδοντοστοιχιών, που αντικαθιστούν το σύνολο του οδοντικού φραγμού.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τι είναι ο Προσθετολόγος

Ο καταλληλότερος για να παρέχει άρτια προσθετική αποκατάσταση είναι ο λεγόμενος Προσθετολόγος. Αυτός είναι ο οδοντίατρος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί με βάση τις αρχές της Προσθετικής Οδοντιατρικής. Έτσι, μέσα από την εξειδίκευσή του, καθίσταται ικανός να διαγνώσει, να καταρτίσει το σχέδιο θεραπείας, να αποκαταστήσει και τέλος να διατηρήσει το αποτέλεσμα της προσθετικής αποκατάστασης. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος  του ασθενή ο οποίος έχει χάσει κάποια δόντια.

Το εύρος των προσθετικών αποκαταστάσεων είναι μεγάλο. Μία απλή κατανοητή ταξινόμηση είναι η παρακάτω :

Ακίνητη

Δεν μπορεί ο ασθενής να την αφαιρέσει από το στόμα του.

- Επί δοντιών : Η αποκατάσταση συγκολλάται στα φυσικά δόντια
- Επί εμφυτευμάτων : Η αποκατάσταση κοχλιώνεται ή συγκολλάται στα εμφυτεύματα

Κινητή

Ο ασθενής μπορεί να την αφαιρέσει από το στόμα του.

- Επί δοντιών : Η αποκατάσταση συγκατείται στα φυσικά δόντια
- Επί εμφυτευμάτων : Η αποκατάσταση συγκατείται στα εμφυτεύματα

Σε ένα στόμα μπορεί να συνδυαστούν τα διάφορα είδη των προσθετικών αποκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη συλλογή των διαγνωστικών στοιχείων, ο ιατρός σας θα σας προτείνει το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σας. Στόχος είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του στόματος σας αλλά και η μακροβιότητα των αποκαταστάσεων.